Newsy

2018-12-17 13:19:12 przez admin
Prawa pracownika w Holandii

Human-resources-3754055_960_720 Holandia znana jest z przestrzegania prawa panującego w tamtejszych zakładach pracy, dlatego też mieszkający tam Polacy mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, pozbawione wyzysku. W holenderskim kodeksie znajdziemy zapisy dotyczące nadgodzin, minimalnych stawek godzinowych, form i długości płatnych urlopów.

Wszystkich pracujących w Holandii, w tym również Polaków, obowiązuje maksymalnie 40-sto godzinny tryb pracy w ciągu tygodnia. Nadgodziny są premiowane dodatkowym wynagrodzeniem lub urlopem do wykorzystania. W Holandii ilość dni płatnego urlopu waha się w przedziale od 20 do 30 dni w roku, przy czym często jest on zależny od wieku i stażu. Wszystkich łączy to, że każdy pracownik ma prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Każda osoba legalnie pracująca w Holandii, ma prawo wystąpić o zasiłek rodzinny na dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Świadczenie Świadczenie można otrzymać na dzieci własne, adoptowane czy przysposobione. Jest ono wypłacane kwartalnie, przelewem na konto osoby, dla której został przyznany. Aby pozyskać taki zasiłek należy regularnie odprowadzać podatek na terenie Holandii. Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć bezpośrednio w urzędzie SVB, lub za pośrednictwem polskiej agencji podatkowej.

Praca w Holandii daje również prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku, gdy zatrudniony w Holandii pracownik jest czasowo niezdolny do pracy z powodu choroby, przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 70% jego obecnego wynagrodzenia. Świadczenie Świadczenie tto wypłaca dotychczasowy pracodawca. Jest ono wypłacaney przez 2 lata, ale już po roku niezdolności do pracy choremu pracownikowi przysługuje prawo do wystąpienia o rentę z tytułu niezdolności do pracy zawodowej.

Niderlandy wciąż są najbardziej popularnym kierunkiem zarobkowym. Podejmując zatrudnienie w Holandii warto znać prawa obowiązujące w zakładach pracy. Ich świadomość pozwala ograniczyć wyzysk pracowniczy.

Komentarze (0)
Aby dodac komentarz musisz byc zalogowany

Wyszukaj przewóz

Wybierz rodzaj transportu Miejsce wyjazdu Miejsce docelowe
Zwrotp