Strony statyczne

ostatnia aktualizacja 2013-10-08 13:00:03 przez admin
Regulamin

Warunki korzystania z znajdz-prace.nl

1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez firmę Euro-Tax.pl Sp. z o.o. rzecz użytkowników prowadzonego przez nią portalu internetowego znajdz-prace.nl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego uczestniczenia w serwisach znajdz-prace.nl w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.

2. Dostęp do serwisów znajdz-prace.nl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w portalu internetowym znajdz-prace.nl mogą używać na stronach znajdz-prace.nl zarezerwowanych dla nich loginów. Euro-Tax.pl Sp. z o.o. uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na wybranych lub wszystkich serwisach znajdz-prace.nl od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu internetowym znajdz-prace.nl.

3. Uczestnik serwisów znajdz-prace.nl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Euro-Tax.pl Sp. z o.o. ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach znajdz-prace.nl.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach znajdz-prace.nl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach znajdz-prace.nl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady opisane w Zasadach dyskusji oraz Regulaminie ogłoszeń.

6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach znajdz-prace.nl przekazów reklamowych, właczając w to rejestrację kont użytkowników bezpośrednio reprezentujących podmioty gospodarcze.

7. Euro-Tax.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w serwisach znajdz-prace.nl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na portalu znajdz-prace.nl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Euro-Tax.pl Sp. z o.o. zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5 i 6 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez moderatora znajdz-prace.nl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

8. Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu Euro-Tax.pl Sp. z o.o. nie publikuje części bądź całego adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu znajdz-prace.nl przy zamieszczaniu wpisu. Euro-Tax.pl Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników serwisów znajdz-prace.nl innym osobom lub instytucjom zgodnie z aktualną Polityką prywatności, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

9. Euro-Tax.pl Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania znajdz-prace.nl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

10. Euro-Tax.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron znajdz-prace.nl z treści serwisu znajdz-prace.nl bez podawania przyczyn takiego działania.

11. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Redakcja uznaje za rzetelne i sprawdzone. Serwis nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zawartych w nim informacji przez inne media lub osoby trzecie oraz za rezultaty podjętych na ich podstawie decyzji.

Wyszukaj przewóz

Wybierz rodzaj transportu Miejsce wyjazdu Miejsce docelowe
Zwrotp