Poradnik

2012-04-18 09:06:15 przez admin
Jak zdobyć obywatelstwo holenderskie

38dae1e556ba60f31712a55b21083c87_04012011 Większość osób, które zdecydowały się wyjechać do Holandii na stałe często nie planują już powrotu do Polski.

Dla nich ojczyzną stała się Holandia i chcą to dodatkowo jeszcze podkreślić poprzez otrzymanie holenderskiego obywatelstwa. Formalność ta nie tylko ma na celu pokazać przywiązanie do nowego miejsca zamieszkania, asymilacja i zdobycie obywatelstwa to również możliwość uczestnictwa w tworzeniu się holenderskiej polityki oraz ułatwienie procedur urzędowych. To wszystko powoduje, że warto jest dowiedzieć się co należy zrobić, by móc stać się pełnoprawnym obywatelem Holandii.Na chwilę obecną istnieją trzy możliwe sposoby zdobycia obywatelstwa. Sposoby te to:- obywatelstwo nabyte prawnie, które można nabyć poprzez urodzenie lub poprzez uznanie. W tym przypadku obywatelstwo holenderskie przyznawane jest dziecku, którego jedno z rodziców obywatelstwo holenderskie posiada. W przypadku kiedy rodzice nie są małżeństwem dziecko nadal może obywatelstwo otrzymać, pod warunkiem, że biologiczny ojciec wyrazi zgodę na uznanie dziecka, jak również przedstawić wyniki badań DNA. Ważne jest, by przedstawione zostały one w ciągu roku od uznania dziecka natomiast samo uznanie dziecka musi się odbyć przed ukończeniem przez dziecko 7 lat.- procedura wyboru – jest to procedura, która wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia, w którym zgłasza się chęć stania się obywatelem Holandii. Jednak samo złożenie nie wystarczy, dodatkowo należy jeszcze spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

• Należy być urodzonym w Holandii, mieszkać bez przerwy przez min. trzy lata jak również od chwili urodzenia nie mieć innego obywatelstwa

• Być osobą pełnoletnią, która od czwartego roku życia mieszka na terenie Holandii

• Przez min. trzy lata trwać w związku małżeńskim z obywatelem Holandii oraz mieszkać na terenie Holandii nieprzerwanie przez 15 lat

• Mieć powyżej 65 lat i przebywać legalnie na terenie Holandii min. 15 lat.

Jak widać jest to również oferta przeznaczona dla konkretnej grupy ludzi i najczęściej polscy obywatele się pod nią nie klasyfikują ponieważ trwa ona najdłużej. Chociaż oczywiście nie dotyczy to wszystkich i są również polscy obywatele, którzy któryś z tych warunków spełniają- obywatelstwo przez naturalizację - tutaj również należy złożyć odpowiedni wniosek o nadanie obywatelstwa jak również spełnić szereg wymagań, a do najważniejszych z nich zaliczyć można przede wszystkim:

• Przebywać legalnie na terenie Holandii przez min. pięć lat

• Po trzech latach od momentu zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Holandii (dotyczy to również wspólnego mieszkania)

• Pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony bądź celowy, który najczęściej dotyczy studiowania lub połączenia rodziny.Aby zostać obywatelem Holandii należy dodatkowo zdać specjalny egzamin, podczas którego należy wykazać się znajomością historii oraz języka (mowa, pismo, rozumienie) holenderskiego (informacje na temat egzaminu: www.inburgeren.nl). Egzamin taki kończy się certyfikatem, który zwykle dołącza się do całej dokumentacji. Szczegółowe informacje na temat procedury jak i tego jakie dokumenty są potrzebne oraz o kosztach całej procedury można uzyskać w odpowiednim wydziale działającym przy każdej gminie.Marta KotasKomentarze (0)
Aby dodac komentarz musisz byc zalogowany

Wyszukaj przewóz

Wybierz rodzaj transportu Miejsce wyjazdu Miejsce docelowe
Zwrotp